تجهیزات جانبی

تجهیزات جانبی

با توجه به اینکه وسایل برقی صنعتی جزو کالاهای سرمایه ای بوده و وجود قطعات و تجهیزات جانبی و یدکی در عملکرد آن تاثیر مثبت و بسزایی دارد لذا کارشناسان آرسس صنعت با بهرگیری از متخصصان تعمیرات و قطعات برقی صنعتی ، آماده کمک کردن به شما هستند. از آنجا که خراب شدن یک دستگاه برقی صنعتی میتواند به پروژه را توقف کند یا و حتی آثار زیان باری داشته باشد. برای همین آرسس صنعت سایر تجهیزات برقی صنعتی را در انبار خود نگه داشته تا هر موقع که شما نیاز داشتید بتواند به شما کمک کند. انواع تجهیزات جانبی موجود در شرکت آرسس صنعت به شرح زیر است .

انواع تجهیزات جانبی

سنسور ها

لوازم الکتریکال