درخواست همکاری

در صورتی که مایل به همکاری با مجموعه آرسس صنعت هستید فرم زیر را پر کنید.

آیا در زمینه کاری ما تجربه ای داشته اید ؟(ضروری)
Max. file size: 1,000 MB.
لطفاً توضیح کاملی از درخواست خود را در این قسمت یادداشت نمائید.