الكتروموتور استريم سه فاز مدل 1500RPM-0.55kw

تومان