بایگانی برچسب: بهترین راهکار برای کاهش صدای موتور برق

بهترین روش برای کاهش صدای موتور برق

موتور برق

موتور برق یک ماشین الکتریکی است که وظیفه آن تبدیل انرژی الکتریکی به مکانیکی است . این اتفاق به وسیله یک ژنراتور الکتریکی میفتد . به آن گونه که انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل میکند .  ژنراتور ها و موتور برق ها در موارد بسیاری دارای ویژگی های مشترک هستند . در ادامه […]