بایگانی برچسب: روش های کاهش صدای موتور برق

بهترین روش برای کاهش صدای موتور برق

موتور برق

موتور برق یک ماشین الکتریکی است که وظیفه آن تبدیل انرژی الکتریکی به مکانیکی است . این اتفاق به وسیله یک ژنراتور الکتریکی میفتد . به آن گونه که انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل میکند .  ژنراتور ها و موتور برق ها در موارد بسیاری دارای ویژگی های مشترک هستند . در ادامه […]